Politica de Confidențialitate

Această politică de confidenţialitate se aplică pentru vizitatorii site-ului www.fruct.md şi explică modul în care „Mega-Eco-Fruct-Colect” SRL (c/f. 1011606002641), foloseşte şi protejează informaţiile tale personale furnizate în timpul utilizării site-ului.

Inainte de a le folosi site-ul, te rugăm să citeşti cu atenţie Politica de Confidentialitate. Totodată, te informăm că atunci când utilizezi site-uri ale terţilor, site-uri pe care apar link-uri către site-ul www.fruct.md sau care fac publicitate pe site-ul fruct.md, ți se vor aplica politicile acestora de confidențialitate pe care recomandăm să le citeşti. Datele tale cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de tine prin accesarea şi utilizarea www.fruct.md pot fi prelucrate şi utilizate de Mega-Eco-Fruct-Colect în scopul realizării unui interes legitim al Mega-Eco-Fruct-Colect pentru îmbunătăţirea serviciilor sale, pentru asigurarea securității platformei și a serviciilor, pentru prevenirea, cercetarea şi depistarea fraudelor ori a utilizării abuzive şi necorespunzătoare a serviciilor, pentru notificarea unor conduite ilegale sau în scop de publicitate şi marketing direct.

Datele cu caracter personal prelucrate constau în informaţiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Asemenea informaţii cu caracter personal pot fi date de identificare şi de contact, detalii cu privire la tranzacții, date legate de trafic și zona în care sunt folosite produsele și serviciile Mega-Eco-Fruct-Colect.

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Mega-Eco-Fruct-Colect poate comunica datele personale ale clientului în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, unor terțe părți, în următoarele situații și către autorități competente: Mega-Eco-Fruct-Colect poate comunica datele clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la solicitări de la autorități.

În baza Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal beneficiezi de drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Mega-Eco-Fruct-Colect asigură un mediu, care facilitează exercitarea acestora.

Astfel, în baza art. 13, 14, 16 ai Legii nr. 133/2011 beneficiezi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie şi dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege. De asemenea, ai dreptul să dezactivezi anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor tale, inclusiv primirea comunicărilor de marketing sau utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare. Dreptul de dezactivare se poate exercita prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante sau din politica de utilizare a cookie-urilor.

Pentru a vă putea exercita drepturile privind protecția datelor, puteţi contacta în scris Responsabilul cu protecția datelor Mega-Eco-Fruct-Colect, prin următoarele modalități de contact:

(a) prin poștă, la adresa din MD-3005, str. Vasile Lupu 122A, Orhei, R. Moldova sau

(b) prin email, la adresa: colect@fruct.md.

Toate solicitările vor primi răspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, trebuie să aveți în vedere că, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile tale, este posibil să fie necesare câteva zile, timp în care Mega-Eco-Fruct-Colect va continua să prelucreze datele personale pe baza opțiunilor anterior exprimate. În anumite cazuri excepționale, opțiunile tale vor putea fi implementate doar în legătură cu campaniile promoționale viitoare.

Dacă nu eşti de acord cu condiţiile de utilizare de către tine a website-ului şi a datelor cu caracter personal de către Mega-Eco-Fruct-Colect, ai dreptul de a nu mai utiliza acest web site.